top of page

Certifikacijski proces

Shema i koraci certifikacijskog procesa opisani su u nastavku.

certification-process (1).jpg

1 - Predaudit

Predaudit provodi se na zahtjev klijenta a s ciljem ispitivanja svih informacija relevantnih za certifikaciju odgovarajućeg sustava upravljanja tvrtke koja se aplicira za certifikaciju. . Glavni cilj je potpuno razumijevanje svih kasnijih procesa procesa certifikacije. Međutim, predaudit ili prethodne provjere ne predstavljaju savjetovanje za usklađivanje sa standardom niti savjetovanje za certifikaciju.

3 - Stupanj 2 - Audit

Nakon uspješne provedbe audita razine 1 na terenu može se planirati i provesti faza 2.
Revizija faze 2 u skladu s planom audita uključuje provedbu uvodnog sastanka, kao i evaluacijski završni sastanak auditorskog tima i naknadnu završnu raspravu. Cilj ove faze je pregledati učinkovitu implementaciju sustava upravljanja i preporučiti naknadnu certifikaciju u skladu sa revizijskim standardima.

5 - Follow - up - Auditi

Naknadni audit, provodi se kada se otkrije više ili veća odstupanja, čije korekcije traju duže vrijeme.

7 - Transfer auditi

Općenito, prijenos certifikata iz drugih certifikacijskih tvrtki je moguć, ali to zahtijeva pregled od strane certifikacijske tvrtke. Ovi zahtjevi za prijenos izvršavaju se i provode istim postupkom kao i revizija faze 1.

2 - Supanj 1 - Audit

Provjerom na licu mjesta, certifikacijska tvrtka kontrolira sve dokumentacijske zahtjeve i usklađenost tijekom posjeta tvrtki te ih pažljivo ocjenjuje s naglaskom na: 

a) Upoznavanje s procesima, isključenjima, opsegom i izračune čovjek dana.
b) Utvrđivanje usklađenosti s dokumentima a prema standardu za koji se certificira
c) Priprema detaljnog plana provedbe za 2. stupanj audita

4 - Nadzorni audit

Takozvani nadzorni auditi su godišnji auditi uzimajući u obzir datum izdavanja certifikata. Nadzorni audit provodi se jednom godišnje.
Ako certifikat ima vijek trajanja od 3 godine, moraju se provesti najmanje dva nadzorna audita.

Razdoblje i redoslijed nadzornih audita utvrđuje se i definira na kraju certifikacijskog audita. 

6 - Recertifikacijski auditi

Recertifikacija se provodi nakon tri godine na temelju valjanosti certifikata od 3 godine od strane certifikacijske kuće.

U tom slučaju tvrtka prima pismenu obavijest 3 mjeseca prije isteka valjanosti certifikata. Tvrtka je dužna pravodobno prije isteka valjanosti pisanim putem kontaktirati certifikacijsko tijelo. 

bottom of page